Tīmekļa vietnes privātuma politika

Vispārīga informācija

Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir: https://www.engineswarehouse.lv

TECH4S, UAB (turpmāk tekstā – “mēs” vai “Datu pārzinis”) ir šīs vietnes pārzinis. Ar šo tīmekļa vietnes privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) mēs nosakām un izskaidrojam, kā mūsu uzņēmums vāc un tālāk apstrādā jūsu personas datus. Noteikumos izklāstītie noteikumi un nosacījumi ir spēkā katru reizi, kad vēlaties piekļūt mūsu sniegtajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru utt.) jūs izmantojat.
Sīkāka informācija par datu pārzini:
TECH4S, UAB
Uzņēmuma kods: 302607913
Mob. +370 666 11 744
Adrese: Vingių g. 54 Padvariai LT-97157 Kretingas rajons Lietuva

Mēs apstiprinām, ka jūsu dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem, tiks piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu mūsu apkopotos datus par tīmekļa vietnes apmeklētājiem no zaudējumiem, neatļautas izmantošanas un (vai) izmaiņām. Datu pārziņa darbiniekiem ir rakstisks pienākums neizpaust un neizplatīt trešajām personām darba vietā saņemto informāciju, tai skaitā informāciju par vietnes/sociālo tīklu kontu apmeklētājiem.
Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni / sociālo mediju kontus. Ja esat jaunāks par 14 gadiem, pirms personiskās informācijas iesniegšanas jums jāsaņem savu likumīgo pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizbildņu, aizbildņu) piekrišana.
Noteikumos lietotie termini ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).
Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu Noteikumus, jo katru reizi, kad apmeklējat šo vietni, jūs piekrītat šeit aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. J ei jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni, neizmantojiet mūsu saturu un / vai pakalpojumus. Noklikšķiniet uz saites “Uzzināt vairāk” katrā sadaļā, lai atrastu detalizētu informāciju par jūsu personas datu apstrādi un mūsu biznesa specifiku.
Kā mēs apkopojam informāciju par jums?
Jūsu personas dati, t.i., y. Jebkura informācija par jums, kas ļauj jums tikt atpazītam, tiek iegūta dažādos veidos:

 • Jūs pats varat sniegt informāciju (personas datus) (piemēram, reģistrējoties tīmekļa vietnē, iesniedzot tiešsaistes pieprasījumu vai savu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums, reģistrējoties biļetena saņemšanai, zvanot mums);
 • Informācija par jums var tikt apkopota automātiski (kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, sociālo kontu);
 • Noteiktos gadījumos mēs saņemam informāciju par jums no trešajām pusēm un varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, izmantojot sociālo tīklu, jūsu uzņēmuma tīmekļa vietni vai citādi). Jūs pats varat sniegt mums savus personas datus tieši. Tas parasti notiek šādos gadījumos, kad:
 • Jūs aizpildāt reģistrācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē;
 • Jūs noslēdzat ar mums līgumu par preču pirkšanu un pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citu;
 • Jūs abonējat mūsu biļetenu vai citu saziņu;
 • Jūs apmeklējat mūsu organizētos pasākumus;
 • Jūs piedalāties aptaujās.
  Informācija par jums var tikt apkopota automātiski. Tas parasti notiek šādos gadījumos, kad:
 • Jūs veicat pieprasījumus, izmantojot pieteikuma veidlapas vai mūsu sociālo mediju kontus;
 • Jūs izmantojat tīmekļa vietni (dati tiek vākti ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību. Vairāk informācijas par mūsu izmantotajām sīkdatnēm var atrast zemāk);
 • Jūs apmeklējat mūsu telpas (šajā gadījumā personas datus vācat Jūs diktējat uz vietas kontaktinformāciju);
 • Jūs izmantojat ierīces, kurām ir GPR ierīces;
 • Jūs veicat publiskus ierakstus mūsu izveidotajās un administrētajās sociālo mediju platformās.
  Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam saņemt informāciju par jums no trešajām pusēm. Tā var būt informācija, ko sniedz mūsu partneri, mārketinga aģentūras, jūsu publiski pieejamie profili (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mēs varam saistīt informāciju, ko saņemam par jums no jūsu publiskajiem un komerciālajiem avotiem, ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums. Ja nevēlaties, lai mēs saņemtu jūsu personas datus no citiem avotiem, lūdzu, norādiet savas preferences attiecīgajos avotos. Mēs varam apkopot informāciju par jums citos gadījumos, kas nav apspriesti Noteikumos. Ja tā notiks, mēs jūs par to informēsim papildus.

Kādu informāciju (personas datus) mēs apstrādājam par jums?

Lai gan mēs cenšamies apkopot pēc iespējas mazāk informācijas par jums, mēs apkopojam tālāk norādīto informāciju, lai veiktu savas darbības.

 • Informācija, kas nepieciešama, lai pārdotu mūsu preces jums un / vai sniegtu mūsu pakalpojumus (sniegti līgumos, kurus jūs noslēdzat ar mums, pieprasījumi internetā);
 • informācija, ko jūs sniedzat aptaujās;
 • Informācija, ko sniedzat, zvanot mums vai sazinoties ar mums, izmantojot citu elektronisko
  Nozīmē;
 • informācija par jūsu interesēm un īpašajām vajadzībām;
 • Informācija, kas nepieciešama, lai jūs identificētu;
 • Informācija par jūsu izmantoto ierīci.
  Informācija, ko mēs apkopojam tieši no jums, būs redzama no apstākļiem un konteksta, piemēram:
 • Preču pārdošanai un / vai pakalpojumu sniegšanai mēs apstrādājam šādu informāciju par jums: [Vārds, uzvārds, informācija par preces / pakalpojuma apmaksu (bankas konta nr., maksājuma veids utt.), Pirkumu vēsture (iegādātās preces un / vai pakalpojumi, cena utt.).
 • Tiek apkopota arī cita informācija, kas var būt nepieciešama preču pārdošanas un / vai pakalpojumu sniegšanas laikā, piemēram, tālrunis, pasta indekss vai e-pasts, lai sazinātos ar jums.
 • Informācija par jūsu interesēm un īpašajām vajadzībām.
  Informācija, ko mēs apkopojam automātiski, parasti ir šāda:
 • Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes (ierīces informācija, t.i., y. IP adrese, jūsu izmantotā pārlūkprogramma, jūsu sesijas laiks un ilgums mūsu tīmekļa vietnē, pieprasījumu noteikumi, kurus ievadāt mūsu vietnē, un visa informācija, kas savākta ar sīkdatņu palīdzību (sīkdatņu politika ir parādīta zemāk); atrašanās vietas informācija, t.i., y. ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem WiFi piekļuves punktiem un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt pārraidīta mums, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietnes saturu.
  Informācija, ko mēs saņemam no trešajām pusēm vai publiski pieejamiem avotiem, parasti ir šāda:
 • Jūsu e-pasts. pasta adrese, vārds, uzvārds. Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas jāsniedz, reģistrējoties tīmekļa vietnē, vai kontaktinformāciju, ja vēlaties, lai mēs ar jums sazināmies), taču šajā gadījumā mēs nevarēsim
  Lai jūs varētu iegādāties mūsu preces tiešsaistē, sazināties ar jums vai sniegt mūsu pakalpojumus.
  Svarīgi: Datu pārzinis rakstiski, pa tālruni vai jebkādā citā veidā nepieprasa jūsu pieteikšanās datus, bankas karšu numurus, paroles vai jebkādu citu informāciju, kuras izmantošana var radīt jums finansiālus vai jebkādus citus zaudējumus.

Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Iepriekš minētā informācija tiek apstrādāta šādiem mērķiem:

 • lai sniegtu jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, kurus mēs izplatām;
 • pārdot jums preces un sniegt pakalpojumus;
 • pēc jūsu pieprasījuma sniegt informāciju, kas saistīta ar mūsu precēm, pakalpojumu sniegšanu vai citu informāciju, kas attiecas uz jums;
 • Mārketinga nolūkos, piemēram, lai nodrošinātu individuāli pielāgotas reklāmas un sponsorētu saturu un nosūtītu paziņojumus par akcijām, lai novērtētu un analizētu jūsu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot jūsu viedokļa apkopošanu par produktiem un pakalpojumiem, klientu / partneru aptauju organizēšanu, ciktāl to atļauj likums);
 • uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;
 • Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā;
 • Citos veidos .
  ⃰ Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt mūsu nosūtīto tiešā mārketinga saturu, paziņojot mums par savu lēmumu pa e-pastu. pa pastu info@varikliusandelis.lt vai izmantojot abonementa anulēšanas saiti pašā biļetenā.
  Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes pamatiem:
 • Atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • Līguma ar jums izpilde;
 • Mūsu likumīgajās interesēs, ja vien jūsu privātās intereses nav noteicošās;
 • Noteiktos gadījumos ar jūsu piekrišanu.

Kam mēs nosūtām jūsu personas datus?

Mēs varam nodot jūsu personas datus:

 • Uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma;
 • Bankas / uzņēmumi, kas palīdz norēķinu operācijās;
 • Citi atbildīgi izvēlēti sadarbības partneri;
 • Uzņēmumi, kas palīdz organizēt sacensības / pasākumus;
 • Citām pusēm, ja to pieprasa likums vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
  Uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, šobrīd ir šādi: kurjeru pakalpojumi, IT pakalpojumu sniedzēji, auditori, līzinga kompānijas. Šo uzņēmumu iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas, un tās nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu sniegšanai mums.
  Atbildīgi izvēlēti sadarbības partneri ir: DPD Lietuva, Venipak, UPS, DHL, TNT, Lietuvos paštas, UAB Moki lizingas. Šo partneru iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas, un viņi nedrīkst izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot līgumus ar mums.
  Lai saņemtu tiešā mārketinga piedāvājumus no mūsu sadarbības partneriem, jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.
  Citas puses, kurām mūsu rīcībā esošā informācija par jums var tikt sniegta, kad tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, ir valsts iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas darbinieki, tiesas utt.

Uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti?

Laiku pa laikam mums var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus uz citām valstīm, uz kurām var attiekties zemāka līmeņa datu aizsardzības politikas. Šādos gadījumos mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu drošību.
Noteiktos gadījumos mēs nodosim Jūsu personas datus trešajām personām, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu (piemēram, ja Jums ir nepieciešams pasūtīt preces no ražotāja, piemērot precēm kvalitātes garantiju, konsultēties par jautājumiem, kas saistīti ar ražotāja produktiem, detaļām un pakalpojumiem).
Noteiktos gadījumos dati var tikt sniegti trešajām personām ar jūsu skaidru piekrišanu, kas mēs būsim jūsu
mēs lūgsim papildus.
Citos gadījumos, kad persona nodod datus valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs
Mēs organizējam viena no šādiem drošības pasākumiem piemērošanu:

 • Ar datu saņēmēju parakstāmais līgums balstīsies uz Eiropas Komisijas apstiprinātajām līguma standartklauzulām;
 • Datu pārraides grupas uzņēmumu gadījumā piemēro saistošos uzņēmuma noteikumus;
 • Datu saņēmējs atrodas valstī, kuru Eiropas Komisija ir atzinusi par tādu, kas piemēro atbilstošus datu aizsardzības standartus;
 • Ir saņemta Valsts datu aizsardzības inspekcijas atļauja.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu informāciju, ko mēs apkopojam satura / pakalpojumu sniegšanas nolūkā, taču mēs jums atgādinām, ka, lai gan mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, interneta darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu norādīto mērķi. Kad izvirzītais mērķis ir sasniegts, jūsu personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tiesību akti uzliek mums pienākumu glabāt informāciju nodokļu vajadzībām vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, bet jebkurā gadījumā glabāšanas termiņš nepārsniegs 10 gadus. Šī perioda beigās dati tiks dzēsti tā, ka tos nevar reproducēt. Parasti personas dati tiek glabāti šādos termiņos:

Personas datiUzglabāšanas laiks
Maksājuma detaļas10 gadus pēc maksājumu darījuma datuma.
Mārketingam izmantotie personas dati3 gadi no dienas, kad pēdējo reizi apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni, vai datums, kad sniedzāt piekrišanu tiešajam mārketingam.
IT sistēmu ieraksti (žurnāli)Līdz vairākiem mēnešiem.
Analītikas datiParasti šie dati tiek apkopoti automātiski, kad izmantojat vietni, un anonimizēti / apkopoti neilgi pēc saņemšanas.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par jūsu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • piekļuve jūsu datiem un to apstrādes veids (piekļuves tiesības);
 • Lai pieprasītu labojumus vai, ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, papildinātu nepilnīgi
  dati (tiesības labot);
 • pieprasīt jūsu datu iznīcināšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi kāda leģitīma iemesla dēļ (tiesības ierobežot);
 • pieprasīt datu pārzinim sniegto datu nodošanu (tiesības pārsūtīt);
 • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi jebkurā laikā, kad šāda apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai apstrāde ir nepieciešama Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm (tiesības iebilst);
 • Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
  Mēs dodam jums iespēju izmantot šīs tiesības ērtā veidā. To var izdarīt, zvanot uz šo tālruņa numuru +370 699 02999, rakstot mums uz šo adresi info@varikliusandelis.lt vai izmantojot noteiktas saites mūsu nodrošināto reklāmas materiālu apakšā. Mēs nedrīkstam radīt apstākļus, lai jūs varētu izmantot iepriekš minētās tiesības, ja likumā paredzētajos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt noziegumu, oficiālās vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī jūsu tiesību un brīvību vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Apgūt vairāk…

Jūsu tiesības tiks īstenotas, iepriekš apstiprinot jūsu identitāti tiešraidē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību, pasi vai autovadītāja apliecību)) vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko parakstu).

Jūsu tiesībasDaži ierobežojumi
Tiesības zinātJums ir tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi kodolīgā, vienkāršā un saprotamā valodā pirms jūsu personas datu apstrādes uzsākšanas.
Piekļuves tiesībasŠīs tiesības nozīmē:
Apstiprinājums tam, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus;
sniegt jūsu apstrādāto personas datu sarakstu;
sniegt precīzu un likumīgu pamatu jūsu datu apstrādei;
Apstiprinājums tam, vai mēs sūtām datus uz trešajām valstīm un, ja jā, kādi drošības pasākumi ir veikti;
norādot jūsu personas datu saņemšanas avotu;
informācija par to, vai tiek piemērota profilēšana;
Datu glabāšanas perioda norādīšana.
Mēs sniegsim iepriekš minēto informāciju ar nosacījumu, ka tā nepārkāpj citu personu tiesības un brīvības.
Tiesības labot datusPiemērojams, ja mūsu rīcībā esošā informācija par jūsu personas datiem ir nepilnīga vai neprecīza.
Tiesības “tikt aizmirstam”Piemērojams, ja:
Mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;
Mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat savu piekrišanu;
Mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un pēc jūsu pieprasījuma tiek konstatēts, ka jūsu privātās intereses ir noteicošās;
Informācija tika iegūta nelikumīgā veidā.
Tiesības ierobežotŠīs tiesības var izmantot uz laiku, līdz mēs analizējam situāciju, t.i. y.:
Ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti;
ja jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, ja tā tiek veikta, pamatojoties uz leģitīmām interesēm;
Mēs izmantojam informāciju nelikumīgi, bet jūs iebilstat pret tās dzēšanu;
Mums šī informācija vairs nav vajadzīga, bet jūs pieprasāt, lai tā tiktu aizsargāta juridiska strīda gadījumā.
Tiesības uz datu aizsardzībuŠīs tiesības var izmantot, ja esat sniedzis savus datus un mēs tos apstrādājam automātiski, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgtu līgumu.
Tiesības iebilstŠīs tiesības var izmantot, ja šāda apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai apstrāde ir nepieciešama Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm.
Apstrādājot jūsu personas datus uz šāda pamata, mums ir pienākums pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm.
Jūs jebkurā laikā varat arī iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanu, ciktāl tā attiecas uz šādu tiešo mārketingu.
Tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot valsts datus
Drošības inspekcija
Vairāk informācijas: www.ada.lt

Sīkfaili, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Noteikumos termins “sīkfaili” tiek lietots attiecībā uz sīkfailiem un citām līdzīgām tehnoloģijām, piemēram, pikseļu tagiem (pikseļu tagiem). Pixel Tags), tīmekļa bāksignāli Web Beacon), tīkla datu kolekcionāri “clear GIF”), lai aprakstītu.
Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes. Tie ir mazi informācijas fragmenti, kas tiek glabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz mums atpazīt jūs kā iepriekšēju noteiktas vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt tīmekļa vietņu netraucētu darbību, ļauj mums uzraudzīt tīmekļa vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un apkopot statistikas informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot savas vietnes un padarīt tās ērtākas jūsu lietošanai. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes:
www.engineswarehouse.lv

NosaukumsAprakstsRadīšanas brīdisDerīgs
_GaAnalītiskais Google Analytics sīkfails, kas izseko lietotāja darbības vietnē. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu vietnes veiktspēju.Kad klients apmeklē tīmekļa vietni2 gadi
_GidAnalītiskais Google Analytics sīkfails, izvēloties statistisko informāciju par lietotāju (sīkfails nevāc nekādus personas datus, bet katram lietotājam piešķir iD saskaņā ar savu grāmatvedību). Iegūtie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu vietnes veiktspēju.Kad klients apmeklē tīmekļa vietni24 stundas.
_GatGoogle Analytics programmas analītiskais sīkfails apkopo un saglabā informāciju par lietotāju uzvedību vietnē.Pirmajā vizītē1 min
_fb_pixel_idSīkfails apkopo informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantots atkārtotam mārketingam.Pirmajā vizītē
30 dienas

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai saņemtu paziņojumu, kad sīkfails tiek lejupielādēts. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, skatiet tās palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkfailu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .
Atgādinām, ka daži pakalpojumi var būt izstrādāti tā, lai tie darbotos tikai ar sīkfailiem, un, ja atspējosit tos vai dažus no tiem, jūs vairs nevarēsit izmantot šos pakalpojumus.
Papildus sīkfailiem, ko izmanto Datu pārzinis, mūsu tīmekļa vietnes ļauj noteiktām trešajām pusēm iestatīt un piekļūt sīkfailiem jūsu datorā. Šajā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu attiecas trešo pušu privātuma politikas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz mūsu sociālo mediju kontiem attiecas attiecīgā sociālā tīkla sīkdatņu politika.

Sazinieties ar mums

Ja pamanāt noteikumu neievērošanu, drošības ievainojamību mūsu tīmekļa vietnē vai jums ir citi jautājumi, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums vienā no jums ērtajiem veidiem:
TECH4S, UAB
Uzņēmuma kods: 302607913
Mob. +370 666 11 744
Adrese: Vingių g. 54 Padvariai LT-97157 Kretingas rajons Lietuva

Nobeiguma noteikumi

Noteikumus pārskata vismaz reizi divos gados. Pēc Noteikumu atjaunināšanas mēs jūs informēsim par to, ko mēs uzskatām par būtiskām izmaiņām, ievietojot paziņojumu tīmekļa vietnē. Ja jūs piesakāties vai izmantojat saturu un/vai pakalpojumus, ko mēs nodrošinām pēc šāda paziņojuma publicēšanas, mēs pieņemsim, ka jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas norādītas atjauninājumā.
Noteikumi pēdējo reizi pārskatīti 01.12.2022.

Datu apstrādes līgums

Datu apstrādes līgums (lejupielādēt PDF, 73.2 KB, lejupielādēt)