Lai atgrieztu preci, telefoniski sazinieties ar klientu apkalpošanas speciālistu. +370 699 02999 vai e-pasts. p. info@engineswarehouse.lv

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA PAR PREČU ATGRIEŠANU

Juridiskām personām visām precēm tiek nodrošināts 12 mēnešu garantijas laiks. Augstas kvalitātes preces, kas atbilst pasūtījumam, nevar atgriezt un netiek apmainītas. Tiesības atteikties no distances līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neminot iemeslu, neattiecas uz juridiskām personām.

Preces ar trūkumiem vispirms ir jāpiegādā Pārdevējam vai Pārdevēja garantijas dienestam un tikai tad, ja tiek konstatēts, ka preces nav iespējams salabot, tās tiek aizstātas ar citām un (vai) atgrieztas.

Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs. Gadījumā, ja tiek atmaksāta nauda par preci, netiek atmaksātas summas, kas samaksātas par preces piegādi. Nauda par preci tiek atgriezta pircējam tikai pēc tam, kad prece faktiski ir atgriezta Pārdevējam.

Uz preces kvalitāti un garantijas laiku attiecas Civilkodeksa 6.333. un 6.335. panta noteikumi.

Strīdi par preču kvalitāti, atgriešanu un citiem pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem tiek risināti Pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

Mazumtirdzniecības noteikumos noteiktajām neatgriežamām precēm:- elektroierīces un elektroiekārtas, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra un televīzijas video un audio ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra (kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru – 8501-8548)